Display [English] [Big5]
You are currently displaying Big5
鬼門太極 (1971)
The Evil Karate
Planned title in advertisement: 空手刀
Literal translation of planned title: Empty Hand Sword
地區: 台灣
語言: 國語 
片種: 功夫/武術 
 
導演
  郭南宏
 
編劇
  郭南宏
  徐天榮
  林裕淵
 
動作設計
  林有傳
 
監製
  郭南宏
 
 
演員
  張清清    
  柯佑民    
  江青霞    
  江島    
  蘇真平    
  蔡弘    
  江南(1)    
  賴德南    
  原森    
  蘇金龍    
  岳峰    
  邵羅輝    
  雷峻    
  金萬希    
  華戀    
  胡秋萍    
  矮子王    
  何維雄    
  紀寶如    
  于帆(1)    
  王翔(1)    
  康明    
  劉文雄 (1)    
  江洋(1)    
  小戽斗    
  王秋雄    
  蘇國樑    
  葉茂    
  姓名不詳的臺灣演員(5)    
 
出品公司
  宏華國際影片(香港)有限公司
 
製片
  戴黃翩翩
 
錄音
  張華(2)
 
美術
  聶光炎
 
場記
  徐錦文
 
燈光
  陳榮生
  王乾白
  許國雄
 
化妝
  金凌梅
 
故事
  郭南宏
 
道具
  朱兆倫
 
攝影
  林自榮(1)
 
剪接
  黃秋貴
  宋明(1)
 
服裝
  華麥琪
 
副導演
  張人傑(1)
 
配樂
  王居仁
 
助理指導
  葉茂
 
語言
  台灣