You are currently displaying English
倚天屠龍記之魔教教主 (1993)
Kung Fu Cult Master


Jet Li Lian-Jie
Gigi Lai Chi

Jet Li Lian-Jie
Sammo Hung Kam-Bo

Jet Li Lian-Jie


Francis Ng Chun-Yu
Sharla Cheung Man
 

Leung Kar-Yan
Zhang Chun-Zhong

Francis Ng Chun-Yu

Sharla Cheung Man
Sammo Hung Kam-Bo
Francis Ng Chun-Yu

Sun Meng-Quan

 

Sammo Hung Kam-Bo
Young Chang Mo Kei

Ngai Sing

Ngai Sing

Chingmy Yau Suk-Ching
 

Chingmy Yau Suk-Ching

Gigi Lai Chi

Ngai Sing


Jet Li Lian-Jie
Chingmy Yau Suk-Ching
 

Jet Li Lian-Jie
Chingmy Yau Suk-Ching

Chingmy Yau Suk-Ching
Jet Li Lian-Jie

Jet Li Lian-Jie

Sharla Cheung Man
Chao Min's archers
 

Tenky Tin Kai-Man


Richard Ng Yiu-Hon

Chingmy Yau Suk-Ching

Richard Ng Yiu-Hon
 


Gigi Lai Chi

Ngai Sing

Chingmy Yau Suk-Ching

Richard Ng Yiu-Hon
 Ngai Sing

Richard Ng Yiu-Hon

 

Cho Wing
Jet Li Lian-Jie

Cho Wing

Sharla Cheung Man
Green Willow Villa's gatekeepers

Chingmy Yau Suk-Ching
 

Sammo Hung Kam-Bo
Chingmy Yau Suk-Ching
King of White Lion


Kung Fu Cult Master (1993)
Jet Li Lian-Jie
 
Kung Fu Cult Master (1993)
Chingmy Yau Suk-Ching
Kung Fu Cult Master (1993)
Sharla Cheung Man
Kung Fu Cult Master (1993)
Gigi Lai Chi
Kung Fu Cult Master (1993)
Sammo Hung Kam-Bo
Kung Fu Cult Master (1993)
Ngai Sing
 
Kung Fu Cult Master (1993)
Leung Kar-Yan
Kung Fu Cult Master (1993)
Richard Ng Yiu-Hon
Kung Fu Cult Master (1993)
Cho Wing
Kung Fu Cult Master (1993)
Francis Ng Chun-Yu
Kung Fu Cult Master (1993)
Tenky Tin Kai-Man
 

Chu Yuen Chang
Shaolin Master of Great Solar Stance

Green Bat's disciple
 
Green Bat's discple
Fake Shaolin monk
Hung Tung's disciple
Hung Tung's disciple
Hung Tung's disciple
 
Hung Tung's disciple
Tse Shun (King of GOld Lion)
King of White Eagle
Kun Lun's disciple

 

Villager
Martial artist killed at restuarant
Martial artist killed at restuarant
Martial artist killed at restuarant
 

Sun Meng-Quan
Villager
Villager
Kun Lun's chief
Mrs Ho (wife of Kun Lun's chief)
 
Ngo Mei's disciple
Green Willow Villa's gatekeeper
Choi Kin-Shing
Wu Dang's disciple
Wu Dang's disciple
Shing Kwun's thug
 
Shing Kwun's thug
Shing Kwun's thug
Queen of Purple Dragon
Ming Sect's disciple
Shaolin monk
 
Shaolin monk
Shaolin monk
Shaolin monk
Shing Kwun
Ming Sect's disciple
 
Ming Sect's disciple

Ming Sect's disciple
Ming Sect's disciple
Ming Sect's disciple
 
Ming Sect's disciple

Ming Sect's disciple
Ming Sect's disciple
Sung Yuen Kiu
 
Wah Shan's disciple
Wah Shan's disciple
Wah Shan's disicple
Ming Sect's disciple

 
Wu Dong's disciple
Wu Dong's disciple

Master Yan of Wu Dong
Wu Dong's disciple
 
Wu Dong's disciple
Wu Dong's disciple
Wu Dang's disciple
Wu Dang's disciple
Wu Dong's disciple
 
Wu Dong's disciple
Wu Dong's disciple
Wu Dang's disciple
Wu Dang's disciple
young Chang Mo Kei