金剛鑽
The Diamond Case (1936)
Country: People's Republic of China
Genre: Drama 
 
Director
  Xu Xin-Fu
 
Script
  Xu Xin-Fu
 
 
Cast
  Violet Koo Lan-Chun    
  Huang Nai-Shuang    
  Wang Zheng-Xin    
  Yuan Shao-Mei    
  Xie Yun-Qing    
  Yiu Kwang-Chao    
  Sun Min (1)    
  Wang Ji-Ting    
  Gu Mei-Jun    
 
Cinematographer
  Wang Shih-Chen