[English] [中文] [中英文]
語言顯示 : 中英文
朱月影
Zhu Yue-Ying
拼音: zhū yuè yǐng
Chu Yut-Ying
 
影視作品 / Filmography (1947-1950)
 
  演員 / Actor (1947-1950)
    浮生六記 / Fu Sheng Liu Ji (1947)    
    新閨怨 / Sorrows of a Bride (1948)    
    人獸之間 / Between Human Beings and Animals (1950)    
    女大亨 / Nv Da Heng (1950)    
    我這一輩子 / The Life of a Peking Policeman (1950)