[English] [中文] [中英文]
語言顯示 : 中英文
耿曉璐
耿晓璐
Geng Xiao-Lu
拼音: gěng xiǎo
Kang Hiu-Lou

 
影視作品 / Filmography (1986-1990)
 
  演員 / Actor (1986-1990)
    槍口下的紅桃皇後 / Queen of Heart at Gunpoint (1986)    
    望春風 / Raging Flame Grievance (1987)    
    反黑行動 / Special Abtu-Gangsterdom Action (1990)