[English] [中文] [中英文]
語言顯示 : 中英文
施富雄
Shih Fu-Hsiung
拼音: shī xióng
 
影視作品 / Filmography (1967-1969)
 
  製片 / Production Manager
    情人橋 / Lovers Bridge (1967)    
    天無絕人之路 / Never Give Up Hope (1968)    
    一枝草一點露 / Yi Zhi Cao Yi Dian Lu (1968)    
    上午零時 / Morning Zero O'Clock (1969)    
  導演 / Director
    寸草孤兒心 / Cun Cao Gu Er Xin (1969)