[English] [中文] [中英文]
語言顯示 : 中英文
萬瓊  ♀
万琼
Wan Qiong
拼音: wàn qióng
Maan King


 
影視作品 / Filmography (1982-1992)
 
  演員 / Actor (1982-1992)
    升官記 / Sheng Guan Ji (1982)    
    一個女人的命運 / A Woman's Fate (1984) ... 喜鵲妹子 / Sister Xi-Que
    亂世英雄亂世情 / The Brave and the Coward (1986)    
    黃河大俠 / Yellow River Fighter (1988) ... 真真 / Chun Chun
    幽魂奇戀 / Strange Love of a Ghost (1992)