[English] [Big5] [UTF-8]
Currently displaying UTF-8
宋憲強
宋宪强
Song Xian-Qiang
Pinyin: sòng xiàn qiáng
 
影視作品 / Filmography (2014-2018)
 
  聯合出品人 / Co-Presenter
    天亮之前 / One Night Only (2016)    
    新烏龍院之笑鬧江湖 / Oolong Courtyard (2018)    
  製片 / Production Manager
    80後的獨立宣言 / The Struggle of 80's (2014)    
    夏有喬木雅望天堂 / Sweet Sixteen (2016)    
  出品人 / Presenter
    小時代3:鋒銀時代 / Tiny Times 3.0 (2014)    
    一個勺子! / A Fool (2015)    
    小時代4:鳴鑽時代 / Tiny Times 4.0 (2015)    
    探靈檔案 / Blind Spot (2015)    
    夏有喬木雅望天堂 / Sweet Sixteen (2016)