[English] [中文] [中英文]
語言顯示 : 中英文
胡進達
胡进达
Hu Jin-Da
拼音: jìn
Hu Chin-Ta
 
影視作品 / Filmography (1976)
 
  演員 / Actor (1976-1976)
    鍾馗嫁妹 / The Wedding of Chung Kuei's Sister (1976)