[English] [中文] [中英文]
語言顯示 : 中英文
袁詠琳  ♀
袁咏琳
Cindy Yen
拼音: yuán yǒng lín
Yuan Yong-Ling,  Wu Xing-Yun,  Cindy Wu

 
影視作品 / Filmography (2012-2016)
 
  演員 / Actor (2012-2016)
    第一次 / First Time (2012) ... 彭薇(呂夏的女友) / Peng Wei
    仲夏夜府城 / Midsummer Night in Tainan (2013)    
    鬥艷 / The Beauty (2016)    
 
 
Biography
 
  Pop singer. Double-majored at University of Texas, Austin. Won 2009 Miss Chinatown USA pageant.