[English] [中文] [中英文]
語言顯示 : 中英文
金莎  ♀
Jin Sha
拼音: jīn shā
Kam Sa,  Kym,  Kym Jin Sha


 
影視作品 / Filmography (2007-2013)
 
  演員 / Actor (2007-2013)
    命運呼叫轉移 / Crossed Lines (2007) ... 米鴻 / 2) Mi Hong
    財緣萬歲 / Fortune King Is Coming to Town! (2010)    
    大人物 / Big Big Man (2011)    
    行走的青春 / Xing Zou De Qing Chun (2013)    
    檸檬 / Lemon (2013)