[English] [中文] [中英文]
語言顯示 : 中英文
鄭創坤
郑创坤
Cheng Chong-Kwan
拼音: zhèng chuàng kūn
 
影視作品 / Filmography (1989-1990)
 
  髮飾 / Hair Accessories
    我未成年 / The Wild Ones (1989)    
  髮型 / Hair Stylist
    小小小警察 / Little Cop (1989)    
    警察扒手兩家親 / Family Day (1990)