[English] [中文] [中英文]
語言顯示 : 中英文
嚴小玲
严小玲
Yim Siu-Ling
拼音: yán xiǎo líng
 
影視作品 / Filmography (1932-1936)
 
  演員 / Actor (1932-1936)
    粉紅色的夢 / A Rosy Dream (1932)    
    二世祖 (賢婦) / The Prodigal Son (The Vitreous Wife) (1935)    
    婦人心 / Heart of a Woman (1936)