[English] [中文] [中英文]
語言顯示 : 中英文
新劍郎
新剑郎
San Kim-Long
拼音: xīn jiàn láng
Sun Kim-Long,  New Kim Long

 
影視作品 / Filmography (1962-1968)
 
  演員 / Actor (1962-1968)
    關東大俠白骨潭奪寶記 / The Hero of Guangdong's Treasure-hunt (1962)    
    白骨陰陽劍(四集) / The White-Bone Sword (Part 4) (1963)    
    白骨陰陽劍(三集) / The White-Bone Sword (Part 3) (1963)    
    灰青三取珍珠旗 / Flag of Pearls (1968) ... 張忠 / Cheung Chung