[English] [中文] [中英文]
語言顯示 : 中英文
張漢卿
张汉卿
Zhang Han-Qing (2)
拼音: zhāng hàn qīng
 
影視作品 / Filmography (1970-1974)
 
  道具 / Props
    三朵花 / A Test of Love (1970)    
    秋決 / Execution in Autumn (1972)    
    海韻 / Rhythm of the Wave (1974)    
    海鷗飛處 / Where the Seagull Flies (1974)    
    我父我夫我子 / My Father, My Husband, My Son (1974)