You are currently displaying Big5
寒山飛狐 (1982)
Jade Dagger Ninja
Alias: Forest Duel
re-release title IFD Films: Shaolin Fox Conspiracy
Wu Tang "Liquid Sword Collection" VHS Title: Celestial Souljas
most probable original title: Jade Badger
地區: 台灣
語言: 國語 
片種: 功夫/武術 
上映日期: 01/01/1981
 
導演
  李朝永
 
編劇
  朱向敢
 
武術指導
  王圻生
 
監製
  范建功
  黎幸麟
  田季維
 
 
演員
  田鵬 (1)    
  田鶴(1)    
  宗華    
  王俠(1)    
  歸亞蕾    
  燕南希    
  范凌    
  龍君兒    
  田野(1)    
  金剛(1)    
  史仲田    
  馬場(1)    
  雲中岳    
  茅敬順    
  顧寶明    
  王圻生    
  陳良俠    
  陳金海    
  李慧(1)    
  洪建榮    
  沈乃相    
  曾明昌    
  王世立    
  尤國華    
  王國輝    
  葉照旭    
  王德生(1)    
  陶仁貞    
  陳茂川    
  潘忠齊    
  謝自生    
  張鵬程    
  江青霞    
  呂婉真    
  雞旦    
  長生    
  北京    
  李錦廣    
  葛長生    
 
 
副導演
  李鳴群   何東興
 
場記
  劉君玉
 
攝影
  邱耀湖
 
燈光
  傅清榮
 
美術指導
  顧毅
 
服裝指導
  李金琴
 
化妝
  趙玉珍   裘莉娟
 
髮型
  尤宜珍
 
剪接
  黃秋貴   陳博文
 
道具
  徐家康
 
錄音
  王榮芳
 
音樂
  黃茂山
 
副武術指導
  尤國華   張海欽
 
出品人
  吳武夫
 
策劃
  五玉麟
 
製片
  黃君賢   馬清颺
 
效果
  王世立
 
拍攝地點
  台灣