You are currently displaying English
風月 (1996)
Temptress Moon


Gong Li<br>Temptress Moon
Gong Li (1)
Leslie Cheung Kwok-Wing<br>Temptress Moon
Leslie Cheung Kwok-Wing
Che Tim (1)<br>Temptress Moon
Xie Tian

Lam Gin-Wa
 
David Ng Dai-Wai<br>Temptress Moon
David Wu Dai-Wai (3)
Got Heung-Ting<br>Temptress Moon
Ko Hsiang-Ting
Lam Lin-Gwan<br>Temptress Moon
Lin Lian-Kun
Got Heung-Ting<br>Temptress Moon
Ko Hsiang-Ting

Wang Ying (3)
 
Zhou Ye-Mang<br>Temptress Moon
Zhou Ye-Mang
Yam Lui<br>Temptress Moon
Wang Ying (3)
Concubine
Concubine
brothel madam
 
Pang family servant
Biggie's thug
Biggie's thug

He Sai-Fei

He Sai-Fei
 
Zhongliang's customer
Mrs Liu (Zhongliang's customer)

Zhou Jie (3)

Zhou Xun
nightclub hostess
 
nightclub waiter

Chang Shih
nightclub patron
Biggie's thug
welcoming party member at train station
 
welcoming party member at train station
soldier at train station
welcoming party member at train station
VIP at train station
welcoming party member at train station
 
prostitute

Chang Shih
Shanghai street scene
Ren Lei - Wang Ying - Ge Lin <br>Temptress Moon
Wang Ying (3)
Pang servants meet Riyu
 

Leslie Cheung Kwok-Wing
Gong Li (1)