You are currently displaying English
大話西遊:西行平妖 (1991)
Journey to the West

Xiao Xiang Dian Ying Production Chang Audio Publishing Company<BR> (Xiao Xiang Dian Ying Zhi Pian Chang Yin Xiang Chu Ban She)<BR> Go West to Subdue Demons DVD front cover
 
Dung Chi-Wa as the	Monkey King
Dung Chi-Wa
Dung Chi-Wa as the Monkey King, in disguise
Dung Chi-Wa

Dung Chi-Wa

Ku Wing-Chuen

Ku Wing-Chuen
 
Do Yuk-Ming as Sand
Du Yu-Ming
Zhang Ke-Peng as Pigsy
Zhang Ke-Peng
Zhang Ke-Peng as Pigsy
Zhang Ke-Peng
King Leopard
Wang Yu-Qing

Chen Ji-Ming
 

Chen Ji-Ming

Chen Bing (4)

Chen Bing (4)
Goat disguised as a king
Wang Xiang-Wei
Wang Xiang-Wei as Goat
Wang Xiang-Wei
 
Wang Xiang-Wei as Goat
Wang Xiang-Wei
Yao Yu (1) as Tiger
Yao Yu
Wong Bing-Keung as Deer
Wang Bing-Qiang

Wang Bing-Qiang
goat-as-king's toady
Wang Xiang-Wei
 

Cao Ying
Ma Wen as Princess Iron Fan
Ma Wen

Ma Wen
Du Zhen-Min as Brother Ox
Du Zhen-Min
Du Zhen-Min as Brother Ox
Du Zhen-Min
 
Princess Jade
Sha Lin
Princess Jade
Sha Lin
? as Princess Iron fan's attendant
Ma Lan as the Goddess of Mercy
Ma Lan (3)
? as the Goddess of Mercy's attendant, Dragon Girl
 
? as Wai An
Liu Yue (4)

Li Bing (8)
Lee Bing as Wai An's older brother King Cha
Li Bing (8)
Yu Jia (1) as Wai An's younger brother Nai Cha
Yu Jia
? as Wai An's younger brother Nai Cha in disguise
Jiang Ke-Cheng
 
? as Wai An's younger brother Nai Cha in disguise
Jiang Ke-Cheng
Yu Jia as Wai An's younger brother Nai Cha
Yu Jia

Mu Li-Xin

Mu Li-Xin
Muk Laap-San as Red Boy, in disguise
Mu Li-Xin
 
Muk Laap-San as Red Boy
Mu Li-Xin


Dung Chi-Wa (Monkey  King) and Wong Yuk-Cheng (Leopard King)
Dung Chi-Wa
Wang Yu-Qing
King Leopard
Wang Yu-Qing
 
Leopard King (L), and Dung Chi-Wa as The Monkey  King (R)
Wang Yu-Qing
Dung Chi-Wa
Wong Bing-Keung as Deer
Wang Bing-Qiang
Far left: Tiger<BR>
Far right: Wong Bing-Keung as Deer
Yao Yu
Cao Ying
Wang Bing-Qiang
Left to right: Wong Bing-Keung as Deer, Goat and Tiger
Wang Bing-Qiang
Wang Xiang-Wei
Yao Yu

Chen Bing (4)
 

Ku Wing-Chuen
Yao Yu (1) as Tiger
Yao Yu
Left to right: Goat, Tiger, Deer
Wang Xiang-Wei
Yao Yu
Wang Bing-Qiang
Left to right: Princess Iron Fan, Brother Ox, and Princess Jade
When the Monkey King's entourage bids Princess Iron Fan farewell,<BR>
she tells them to leave the Monkey King's head,<BR>
whereupon said Monkey King feigns kicking her in the face<BR>
to demonstrate what he could and would do if he so chose.
 
Princess Iron Fan
Ma Wen

Chen Ji-Ming
Chen Bing (4)
Dung Chi-Wa
Left to right: Wai An, his older brother King Cha, and his younger brother Nai Cha
Liu Yue (4)
Li Bing (8)
Yu Jia
Wai An's younger brother Nai Cha in disguise
Jiang Ke-Cheng
foreground: Wai An's younger brother Nai Cha in disguise<BR>
background: the Monkey King
 
Wai An's younger brother Nai Cha in disguise
Jiang Ke-Cheng

Dung Chi-Wa
Jiang Ke-Cheng
Wai An's younger brother Nai Cha in disguise
Jiang Ke-Cheng
Wai An's younger brother Nai Cha in disguise, with the Monkey King
Jiang Ke-Cheng
Wai An's younger brother Nai Cha in disguise, with the Monkey King
Jiang Ke-Cheng
 
Left to right: Sand, the Monkey King, Mu Cha, Nai Cha, and King Cha
Du Yu-Ming
Dung Chi-Wa
Liu Yue (4)
Yu Jia
Li Bing (8)
Wai An's younger brother Nai Cha
Du Zhen-Min
Muk Laap-San as Red Boy
Mu Li-Xin
clockwise from bottom left: Nai Cha, the Monkey King, King Cha, and Sand<BR>
-- with Red Boy in the middle

 
blade-proof underlings of Red Boy
Muk Laap-San as Red Boy
Mu Li-Xin
Muk Laap-San as Red Boy
Mu Li-Xin
Dung Chi-Wa as The Monkey King
Dung Chi-Wa
Left to right: the Monkey King, Sand, King Cha, Nai Cha, and Red Boy