You are currently displaying English
大兵小將 (2010)
Little Big Soldier

Jackie Chan
Little Big Soldier (2009)
Jackie Chan
 

Jackie Chan

Wang Lee-Hom

Wang Lee-Hom

Wang Lee-Hom

Lin Peng (2)
 

Lin Peng (2)

Lin Peng (2)

Steve Yoo Seung-Jun

Steve Yoo Seung-Jun

Xu Dong-Mei
 

Xu Dong-Mei

Jin Song

Jin Song

Du Yu-Ming

Du Yu-Ming
 

Ken Lo Wai-Kwong

Ken Lo Wai-Kwong

Yu Rong-Guang

Wu Yue (3)

Wu Yue (3)
 

Wang Bao-Qiang

Wang Yan-Shi

Ding Sheng

He Jun (1)

Han Kwan-Hua
 
The Boy
Liang court official
Yuan He-Ping
Liang eunuch
Liang court official
Liang court official
 
Liang eunuch
Wei imperial bodyguard
Female beggar
Liang Jing-Ke
Beggar
Beggar
 
Beggar
Wei imperial bodyguard
Wei imperial bodyguard
Wei imperial bodyguard
Wei imperial bodyguard
 
Wei imperial bodyguard
nomad bandit
nomad bandit
nomad bandit
nomad bandit
 
nomad bandit
nomad bandit
nomad bandit
nomad bandit
nomad bandit
 
nomad bandit
nomad bandit
nomad bandit
nomad bandit
Wei imperial bodyguard
 
Wei imperial bodyguard
Yi Yang

Zhao Yao-Dong
scholar
Niu Ben (1)

Ji Tao

Zhao Yao-Dong
 

Ji Tao
General of Liang
captive
captive
captive
 
Qin soldier
Qin soldier
Qin soldier
Qin soldier
Qin soldier
 
Liang general
Qin soldier
making-of
Ding Sheng
making-of
Xu Dong-Mei
making-of
Lin Peng (2)
 
making-of
Ding Sheng
making-of
He Jun (1)
making-of
Yang Zheng (1)
making-of
Tu Sheng-Cheng
making-of
 
making-of
Wang Hai-Xiang
making-of
Yi Yang