Display [English] [Big5]
You are currently displaying Big5
金殿影業公司
Golden Temple Film Co.

Jin Dian Film Co.
金壂影業有限公司
 
 
出品公司
  粉紅色陷阱 (1985)
  被染黑的人性 (1996)
  徵信暴情 (1996)
 
發行公司
  變色巷 (1987)
  妖女洗身 (1988)
  艷婦轉世 (1988)
  墜落天使 (1988)
  女人不是弱者 (1988)
  大私梟 (1989)
  江湖女記者 (1989)
  瘋狂女殺手 (1992)