大風浪
The Stormy Sea (1976)Ping Fan

Ping Fan

Kong Lung (7)

Kong Lung (7)
 


Pau Hei-Ching

Pau Hei-Ching

Lee Cheung (1)

Lee Cheung (1)
 


Lan Qing

Yu Yuen-Fei

Yu Yuen-Fei

Pai Ti
 


Chan Tsung

Wu Jing-Ping

Wu Jing-Ping

Gam Sha
 


Chui Lik

Siu Wah (1)

Siu Wah (1)

Lee Bing-Wang
 Hung Fung (2)


Leung Gam-San
 Heung Hoi (1)

Wang De-Jin

 

Wang De-Jin