謀殺似水年華
Kill Time (2016)


 

 

 


Rayza

Hao Lei

Ethan Juan Ching-Tien

Juck Zhang Chao
 


Yin Zhu-Sheng

Kou Zhen-Hai

Huang Jue