三城記
A Tale of Three Cities (2015)


 Lau Ching-Wan


 

 Boran Jing Bo-Ran


 

 Huang Jue

Boran Jing Bo-Ran
Qin Hai-Lu

 

Qin Hai-Lu
 


Lau Ching-Wan

Lau Ching-Wan

Tang Wei (1)

Tang Wei (1)
 


Li Jian-Yi

Phillip Chan Yan-Kin

Elaine Kam Yin-Ling

Huang Jue
 

this shot is not in the movie
Jiao Gang

Wang Zhi-Xuan

He Ya-Fei

Wang Zhi-Xuan
 


Yuan Wei-Xuan

Li Jian-Yi

Pan Hong-Xian

Piggy Chan Gam-Chuen
 


Pan Hong-Xian

Piggy Chan Gam-Chuen

Wang Zhi-Xuan

Yin Bang-Long
 


Elaine Kam Yin-Ling

Luo De-Ming

Bo Long

Jiao Gang
 


Peng Yin (2)

Hu Shun-Er

Zhang Ya-Han