凶宅幽靈
Ghosts (2002)Nie Yuan

Niu Piao

Yao Jing

Yang Chao (1)
 


Liu Jing-Qi

Chen Guan-Ning

Wu Meng-Meng
Father Chang
 
Servant

Liu Chen (6)

Lau Hoi-Bor
Cop
Boy listening to Ah Mo's tale
 
Arrested boy
Worshipper


Yang Chao (1)
Nie Yuan
Liu Jing-Qi
Li Xiao-Ran

Yao Jing
Liu Jing-Qi
Li Xiao-Ran
 


Niu Piao

Li Xiao-Ran


Li Xiao-Ran