[English] [中文] [中英文]
語言顯示 : 中英文
新任劍輝
新任剑辉
San Yam Kin-Fei
拼音: xīn rèn jiàn huī
 
影視作品 / Filmography (1955-1957)
 
  演員 / Actor (1955-1957)
    歌唱羅卜救母 / How Law Buk Rescued His Mother (1955)    
    八美戲狀元 / Eight Dames Tease the Scholar (1957)