[English] [中文] [中英文]
語言顯示 : 中英文
侯正誠
侯正诚
Hou Zheng-Cheng
拼音: hóu zhèng chéng
 
影視作品 / Filmography (1977-1978)
 
  場記 / Script Supervisor
    蛇形刁手 / Snaky Knight Fight Against Mantis (1978)    
  道具 / Props
    舊鎖 / The Old Lock (1977)    
    你不要走, 不要走… / Don't Go Away (1978)