You are currently displaying Big5
龍之根 (1992)
The Son of Dragon
地區: 香港
語言: 粵語 
片種: 警匪  動作 
 
導演
  宋金來
 
動作設計
  宋金來
 
監製
  宋金來
 
 
演員
  宋金來    
  高飛    
  張國強    
  白茵    
  關海山    
  鄧萃雯    
  金興賢    
  徐寶華    
  夏占士    
  何賽舟    
  方茹    
  鍾少雄    
  譚天    
  陳醒棠    
  祁浩釗    
  夏國榮    
  林文偉    
  劉應龍    
  張炳燦    
  杜偉和    
  李建興    
  劉崇峯    
  蔡國強    
  馬玉成    
  洪志成    
  王偉順    
  何永祥    
  孔祥德    
  黃志堅    
  胡榮達    
  李發源    
  王志強    
  姚燦林    
  黃佐華    
  曾醒光    
  許思敏    
  麥樹燊    
  古慧珍    
  郭彼得    
  姓名不詳的80s警察演員    
  姓名不詳的90s警察演員(5)    
  盧寶山    
  霍永富    
  範展鴻    
  張炳全    
  張兆    
  姓名不詳的90s配角 (23)    
 
出品公司
  夏威夷電影製作公司
 
攝影
  楊浩昌
 
攝影助理
  姜國民
 
燈光
  四萬
 
化妝
  高少萍
 
剪接
  方寶華
 
道具
  根叔
 
出品人
  關正良
 
爆破
  卓榮笙
 
效果
  潘健權
 
對白
  潘健權
 
沖印
  宇宙電影彩色沖印有限公司
 
字幕
  羅文
 
拍攝地點
  香港