You are currently displaying Big5
獨臂拳王大破血滴子 (1976)
One-armed Boxer vs. the Flying Guillotine
Alias: Master of the Flying Guillotine
Alt title: One Armed Boxer 2
Alt title: One-Armed Boxer 2
地區: 香港
語言: 國語 
片種: 功夫/武術 
上映日期: 04/24/1976
 
導演
  王羽
 
編劇
  王羽
 
武術指導
  劉家良
  劉家榮 (1)
 
監製
  黃卓漢
 
 
演員
  王羽    
  金剛(1)    
  龍君兒    
  岑潛波    
  龍飛(1)    
  王永生 (1)    
  薛漢    
  劉家榮 (1)    
  黃飛龍(1)    
  余松照    
  山茅    
  王太郎    
  史亭根    
  龍世家    
  龍方    
  郭振鋒    
  孫榮吉    
  王力(1)    
  戴徹    
  謝興    
  馬金谷    
  齊復強    
  金龍(1)    
  蘇真平    
  侯伯威    
  張義貴    
  鄧德祥    
  歐立保    
  楊奎玉    
  何維雄    
  關洪(1)    
  劉幼斌    
  胡秋萍    
  王圻生    
  吳可(1)    
  荊國忠    
  張宗貴(1)    
  呂雲保    
  張紀平(1)    
  陳金海(1)    
  姓名不詳的臺灣演員(14)    
  陳森林    
  曾明昌    
  血滴子    
 
出品公司
  香港第一影業機構
  香港正明影業公司
 
攝影
  邱耀湖
 
燈光
  白懷禎
 
燈光助理
  牛雲龍
 
化妝
  趙玉珍
 
梳頭
  尤婉君
 
剪接
  郭廷鴻
 
道具
  趙康興
 
錄音
  鄺護
 
音樂
  陳勳奇
 
製片
  詹錫藩  
 
效果
  梁羽平
 
拍攝地點
  台灣