You are currently displaying Big5
太保的五個朋友 (1989)
Five Friends of Tai-Pao's
Alias: 太保的5個朋友
Alias: Tai Pau & His Five Friends
地區: 台灣
片種: 愛情喜劇 
 
導演
  周騰
 
編劇
  周騰
  中皓
 
監製
  張憲貞
 
 
演員
  孫鵬(1)    
  林秀玲    
  蔡閨    
  管管(1)    
  李泰瑞    
  蔡佳宏    
  鐵孟秋    
  屈瑞琪    
  巴士先    
  林文娟    
  朱家惠    
  吳炳南    
 
出品公司
  新船電影企業有限公司
  福元電影工作室
 
攝影
  涂東鄉
 
燈光
  李增鋅
 
策劃
  中皓
 
製片
  尚雲江