You are currently displaying Big5
四大通義門 (1978)
Dragon from Shaolin
Alias: 사대통의문
Alias: 4 Clans of Death
Alias: Four Clans of Death
IFD Title: Dragoneer 3 - The Invincible
Korean: Sa-dae-tong-iue-moon
地區: 南韓
語言: 韓語 
片種: 功夫/武術 
上映日期: 09/30/1978
 
導演
  金正勇
 
武術指導
  南忠一
 
監製
  黎幸麟
  鄧格恩
  Hwang Ui-seok
 
 
演員
  李盈盈    
  康容碩    
  張一植    
  南忠一    
  尹仁夏    
  崔戊雄    
  郭武星    
 
 
攝影
  鄭一萬
 
燈光
  朴昌浩
 
美術指導
  李奉先
 
剪接
  玄東春   梁永燦
 
音樂
  李哲赫
 
製片
  黎致平
 
拍攝地點
  南韓