You are currently displaying Big5
一江春水向東流(下)-天亮前後 (1947)
Spring River Flows East - The Dawn
Alias: Tears of Yangtse Chapter-2
地區: 中國
語言: 國語 
 
導演
  蔡楚生
  鄭君裡
 
編劇
  蔡楚生
  鄭君裡
 
 
演員
  白楊 ... 素芬
  陶金(1) ... 趙忠良
  吳茵 ... 婆婆
  上官雲珠 ... 何文艷
  舒繡文 ... 王麗珍
  嚴工上    
  夏天 (1) ... 老龔
  史林    
  高正 ... 張忠民
  林華(1)    
  田野(2)    
  苗祝三    
  林榛    
  中叔皇    
  金乃華    
  王靜安    
  田太宣    
  朱雲山    
 
 
場記
  黃祖模
 
攝影
  朱今明
 
化妝
  宋小江(1)
 
製片
  夏雲瑚
 
拍攝地點
  中國