Display [English] [Big5]
You are currently displaying Big5
上海電影技術廠
Shanghai Film Technical Plant

Shanghai Film & Video Laboratory
Shanghai Film Technology Plant
Shanghai Film Laboratory
上海電影技術廠洗印加工
Shanghai Film Lab
 
 
光學
  新紮師妹2 (2003)
  雙雄 (2003)
  七年很癢 (2004)
  身驕肉貴 (2004)
  神經俠侶 (2005)
  早熟 (2005)
  雙子 (2005)
  犀照 (2006)
  新紮師妹3 (2006)
  我要成名 (2006)
  情意拳拳 (2006)
  天行者 (2006)
  傷城 (2006)
  門徒 (2007)
  女人.本色 (2007)
  軍雞 (2007)
  出埃及記 (2007)
  塚愛 (2007)
  奪帥 (2008)
  青苔 (2008)
  第一誡 (2008)
  大搜查之女 (2008)
  短暫的生命 (2009)
  神鎗手 (2009)
  新宿事件 (2009)
  竊聽風雲 (2009)
  滅門 (2010)
  越光寶盒 (2010)
  線人 (2010)
 
洗印
  驚魂桃花黨 (1994)
  情人的血特別紅 (1994)
  夫唱妻和 (1997)
  草房子 (1999)
 
拷貝沖印
  犀照 (2006)
  綁架 (2007)
  龍鳳店 (2010)
 
菲林處理
  機器俠 (2009)
 
沖印
  天下無雙 (2002)
  我家有一隻河東獅 (2002)
  五月八月 (2002)
  明明 (2007)
  奪標 (2008)