[English] [Big5] [UTF-8]
Currently displaying UTF-8
北京金知了影視文化有
北京金知了影视文化有
Beijing Golden Cicada Film
Cantonese: baak ging gam zi liu jeng si man faa jau   Mandarin: běi jīng jīn zhī le yǐng shì wén huà yǒu
 
Filmography (2012-2018)
 
  聲音後期製作室 / Sound Post-Production Studio
    太極1從零開始 / Tai Chi Zero (2012)    
    太極2:英雄崛起 / Tai Chi Hero (2012)    
    金剛王 / The Wrath of Vajra (2013)    
    天亮之前 / One Night Only (2016)    
    / Shadow (2018)