Display [English] [Big5]
You are currently displaying Big5
周星馳
Stephen Chow Sing-Chi  ♂


龍的傳人 (1991)

師兄撞鬼 (1990)


功夫 (2004)

最佳女婿 (1988)
 

逃學威龍2 (1992)

家有囍事 (1992)

少林足球 (2001)


逃學威龍 (1991)
 

賭俠 (1990)

霹靂先鋒 (1988)

審死官 (1992)

龍鳳茶樓 (1990)

西遊記完結篇仙履奇緣 (1995)
 

逃學威龍Ⅲ之龍過雞年 (1993)

大內密探零零發 (1996)

咖喱辣椒 (1990)

長江七號 (2008)

破壞之王 (1994)
 

食神 (1996)

咖喱辣椒 (1990)

武狀元蘇乞兒 (1992)

西遊記完結篇仙履奇緣 (1995)

新精武門1991 (1991)
 

喜劇之王 (1999)

賭聖 (1990)

喜劇之王 (1999)

算死草 (1997)

濟公 (1993)
 

國產凌凌漆 (1994)

流氓差婆 (1989)

豪門夜宴 (1991)

一本漫畫闖天涯 (1990)

義膽群英 (1989)
 

刑警本色 (1988)

功夫 (2004)

鹿鼎記II神龍教 (1992)

鹿鼎記II神龍教 (1992)

望夫成龍 (1990)
 

捕風漢子 (1988)

師兄撞鬼 (1990)

唐伯虎點秋香 (1993)

整蠱專家 (1991)

鹿鼎記 (1992)
 

賭霸 (1991)

龍在天涯 (1989)

漫畫威龍 (1992)

玻璃樽 (1999)

西遊記101回月光寶盒 (1995)
 

西遊記101回月光寶盒 (1995)

情聖 (1991)

賭俠II上海灘賭聖 (1991)


龍的傳人 (1991)
 

龍的傳人 (1991)

咖喱辣椒 (1990)


國產凌凌漆 (1994)

流氓差婆 (1989)
 

流氓差婆 (1989)

龍的傳人 (1991)

龍的傳人 (1991)

無敵幸運星 (1990)

風雨同路 (1990)
 

大內密探零零發 (1996)

大內密探零零發 (1996)

大內密探零零發 (1996)

食神 (1996)

回魂夜 (1995)
 

流氓差婆 (1989)

流氓差婆 (1989)

龍的傳人 (1991)

龍的傳人 (1991)

風雨同路 (1990)
 

風雨同路 (1990)

風雨同路 (1990)

龍的傳人 (1991)

師兄撞鬼 (1990)

國產凌凌漆 (1994)
 

唐伯虎點秋香 (1993)

師兄撞鬼 (1990)

少林足球 (2001)

師兄撞鬼 (1990)

一本漫畫闖天涯 (1990)
 

一本漫畫闖天涯 (1990)

一本漫畫闖天涯 (1990)

一本漫畫闖天涯 (1990)

一本漫畫闖天涯 (1990)

逃學威龍 (1991)
 

逃學威龍 (1991)

逃學威龍 (1991)

逃學威龍 (1991)

師兄撞鬼 (1990)

國產凌凌漆 (1994)
 

濟公 (1993)

師兄撞鬼 (1990)

咖喱辣椒 (1990)

逃學威龍2 (1992)

逃學威龍2 (1992)
 

逃學威龍2 (1992)

唐伯虎點秋香 (1993)

龍在天涯 (1989)

家有囍事 (1992)

家有囍事 (1992)
 

漫畫威龍 (1992)

漫畫威龍 (1992)

漫畫威龍 (1992)

漫畫威龍 (1992)

漫畫威龍 (1992)
 

漫畫威龍 (1992)

漫畫威龍 (1992)

漫畫威龍 (1992)

漫畫威龍 (1992)

漫畫威龍 (1992)
 

鹿鼎記 (1992)

鹿鼎記 (1992)

師兄撞鬼 (1990)

逃學威龍Ⅲ之龍過雞年 (1993)

逃學威龍Ⅲ之龍過雞年 (1993)
 

逃學威龍Ⅲ之龍過雞年 (1993)

食神 (1996)

食神 (1996)

食神 (1996)

整蠱專家 (1991)
 

大內密探零零發 (1996)

咖喱辣椒 (1990)

整蠱專家 (1991)

整蠱專家 (1991)

整蠱專家 (1991)
 

整蠱專家 (1991)

整蠱專家 (1991)

整蠱專家 (1991)

整蠱專家 (1991)

整蠱專家 (1991)
 

龍的傳人 (1991)

鹿鼎記 (1992)

鹿鼎記 (1992)

鹿鼎記 (1992)

鹿鼎記 (1992)
 

鹿鼎記 (1992)

鹿鼎記 (1992)

鹿鼎記II神龍教 (1992)

鹿鼎記II神龍教 (1992)

鹿鼎記 (1992)
 

鹿鼎記 (1992)

鹿鼎記II神龍教 (1992)

鹿鼎記II神龍教 (1992)

鹿鼎記II神龍教 (1992)

鹿鼎記II神龍教 (1992)
 

鹿鼎記II神龍教 (1992)

食神 (1996)

食神 (1996)

食神 (1996)

食神 (1996)
 

食神 (1996)

食神 (1996)

食神 (1996)

國產凌凌漆 (1994)

國產凌凌漆 (1994)
 

國產凌凌漆 (1994)

國產凌凌漆 (1994)

國產凌凌漆 (1994)

國產凌凌漆 (1994)

國產凌凌漆 (1994)
 

龍的傳人 (1991)

功夫 (2004)

一本漫畫闖天涯 (1990)