[^y] [jX] [UTF-8]
sX : jX
K  ♂
Yuen Yat-Choh

znB (1985)

(Image uploaded by Harlock)