[^y] [jX] [UTF-8]
sX : jX
 ♂
Eason Chan Yik-Shun

i (2000)

(Image uploaded by Magic Wong)