Display [English] [Big5]
You are currently displaying Big5
周星馳
Stephen Chow Sing-Chi  ♂


最佳女婿 (1988)

刑警本色 (1988)

霹靂先鋒 (1988)

捕風漢子 (1988)

流氓差婆 (1989)
 

流氓差婆 (1989)

流氓差婆 (1989)

流氓差婆 (1989)

流氓差婆 (1989)

義膽群英 (1989)
 

龍在天涯 (1989)

龍在天涯 (1989)

風雨同路 (1990)

風雨同路 (1990)

風雨同路 (1990)
 

風雨同路 (1990)

師兄撞鬼 (1990)

師兄撞鬼 (1990)

師兄撞鬼 (1990)

師兄撞鬼 (1990)
 

師兄撞鬼 (1990)

師兄撞鬼 (1990)

師兄撞鬼 (1990)

一本漫畫闖天涯 (1990)

一本漫畫闖天涯 (1990)
 

一本漫畫闖天涯 (1990)

一本漫畫闖天涯 (1990)

一本漫畫闖天涯 (1990)

一本漫畫闖天涯 (1990)

賭俠 (1990)
 

賭聖 (1990)

咖喱辣椒 (1990)

咖喱辣椒 (1990)

咖喱辣椒 (1990)

咖喱辣椒 (1990)
 

咖喱辣椒 (1990)

一本漫畫闖天涯 (1990)

望夫成龍 (1990)

龍鳳茶樓 (1990)

無敵幸運星 (1990)
 

師兄撞鬼 (1990)

龍的傳人 (1991)

龍的傳人 (1991)

龍的傳人 (1991)

龍的傳人 (1991)
 

龍的傳人 (1991)

龍的傳人 (1991)

龍的傳人 (1991)

龍的傳人 (1991)

龍的傳人 (1991)
 

龍的傳人 (1991)

逃學威龍 (1991)

逃學威龍 (1991)

逃學威龍 (1991)

逃學威龍 (1991)
 

逃學威龍 (1991)

情聖 (1991)

賭俠II上海灘賭聖 (1991)

新精武門1991 (1991)

整蠱專家 (1991)
 

整蠱專家 (1991)

整蠱專家 (1991)

整蠱專家 (1991)

整蠱專家 (1991)

整蠱專家 (1991)
 

整蠱專家 (1991)

整蠱專家 (1991)

豪門夜宴 (1991)

整蠱專家 (1991)

整蠱專家 (1991)
 

賭霸 (1991)

家有囍事 (1992)

家有囍事 (1992)

逃學威龍2 (1992)

逃學威龍2 (1992)
 

逃學威龍2 (1992)

家有囍事 (1992)

逃學威龍2 (1992)

武狀元蘇乞兒 (1992)

鹿鼎記 (1992)
 

鹿鼎記 (1992)

鹿鼎記 (1992)

鹿鼎記 (1992)

鹿鼎記 (1992)

鹿鼎記 (1992)
 

鹿鼎記 (1992)

鹿鼎記 (1992)

鹿鼎記II神龍教 (1992)

鹿鼎記II神龍教 (1992)

鹿鼎記II神龍教 (1992)
 

鹿鼎記II神龍教 (1992)

鹿鼎記II神龍教 (1992)

鹿鼎記II神龍教 (1992)

鹿鼎記II神龍教 (1992)

鹿鼎記II神龍教 (1992)
 

鹿鼎記II神龍教 (1992)

審死官 (1992)

鹿鼎記 (1992)

鹿鼎記 (1992)

鹿鼎記 (1992)
 

漫畫威龍 (1992)

漫畫威龍 (1992)

漫畫威龍 (1992)

漫畫威龍 (1992)

漫畫威龍 (1992)
 

漫畫威龍 (1992)

漫畫威龍 (1992)

漫畫威龍 (1992)

漫畫威龍 (1992)

漫畫威龍 (1992)
 

漫畫威龍 (1992)

逃學威龍Ⅲ之龍過雞年 (1993)

逃學威龍Ⅲ之龍過雞年 (1993)

逃學威龍Ⅲ之龍過雞年 (1993)

濟公 (1993)
 

逃學威龍Ⅲ之龍過雞年 (1993)

濟公 (1993)

唐伯虎點秋香 (1993)

唐伯虎點秋香 (1993)

唐伯虎點秋香 (1993)
 

國產凌凌漆 (1994)

國產凌凌漆 (1994)

國產凌凌漆 (1994)

國產凌凌漆 (1994)

國產凌凌漆 (1994)
 

國產凌凌漆 (1994)

國產凌凌漆 (1994)

國產凌凌漆 (1994)

國產凌凌漆 (1994)

國產凌凌漆 (1994)
 

破壞之王 (1994)

國產凌凌漆 (1994)

西遊記完結篇仙履奇緣 (1995)

回魂夜 (1995)

西遊記101回月光寶盒 (1995)
 

西遊記101回月光寶盒 (1995)

西遊記完結篇仙履奇緣 (1995)

大內密探零零發 (1996)

大內密探零零發 (1996)

大內密探零零發 (1996)
 

食神 (1996)

食神 (1996)

食神 (1996)

食神 (1996)

食神 (1996)
 

食神 (1996)

食神 (1996)

食神 (1996)

大內密探零零發 (1996)

食神 (1996)
 

食神 (1996)

食神 (1996)

大內密探零零發 (1996)

食神 (1996)

算死草 (1997)
 

喜劇之王 (1999)

喜劇之王 (1999)

玻璃樽 (1999)

少林足球 (2001)

少林足球 (2001)
 

功夫 (2004)

功夫 (2004)

功夫 (2004)

長江七號 (2008)