Display [English] [Big5]
You are currently displaying Big5
鞏俐
Gong Li (1)  ♀


紅高粱 (1987)

紅高粱 (1987)

紅高粱 (1987)

秦俑 (1989)

美洲豹行動 (1989)
 

秦俑 (1989)

秦俑 (1989)

秦俑 (1989)

秦俑 (1989)

賭俠II上海灘賭聖 (1991)
 

豪門夜宴 (1991)

豪門夜宴 (1991)

大紅燈籠高高掛 (1991)

大紅燈籠高高掛 (1991)

秋菊打官司 (1992)
 

秋菊打官司 (1992)

秋菊打官司 (1992)

夢醒時分 (1992)

唐伯虎點秋香 (1993)

西楚霸王 (1994)
 

西楚霸王 (1994)

西楚霸王 (1994)

西楚霸王 (1994)

西楚霸王 (1994)

西楚霸王 (1994)
 

新天龍八部之天山童姥 (1994)

新天龍八部之天山童姥 (1994)

新天龍八部之天山童姥 (1994)

活著 (1994)

新天龍八部之天山童姥 (1994)
 

畫魂 (1994)

搖呀搖!搖到外婆橋 (1995)

搖呀搖!搖到外婆橋 (1995)

搖呀搖!搖到外婆橋 (1995)

搖呀搖!搖到外婆橋 (1995)
 

搖呀搖!搖到外婆橋 (1995)

風月 (1996)

風月 (1996)

荊軻刺秦王 (1998)

荊軻刺秦王 (1998)
 

荊軻刺秦王 (1998)

荊軻刺秦王 (1998)

荊軻刺秦王 (1998)

荊軻刺秦王 (1998)

周漁的火車 (2002)
 

周漁的火車 (2002)

周漁的火車 (2002)

2046 (2004)

2046 (2004)

2046 (2004)
 

滿城盡帶黃金甲 (2006)

滿城盡帶黃金甲 (2006)

滿城盡帶黃金甲 (2006)

滿城盡帶黃金甲 (2006)

滿城盡帶黃金甲 (2006)
 

滿城盡帶黃金甲 (2006)

滿城盡帶黃金甲 (2006)

滿城盡帶黃金甲 (2006)

滿城盡帶黃金甲 (2006)

滿城盡帶黃金甲 (2006)
 

回歸 (2014)