Display [English] [Big5]
You are currently displaying Big5
蘇少棠
So Siu-Tong  ♂


大觀園 (1954)

大觀園 (1954)

林黛玉魂歸離恨天 (1954)

真假千金 (1955)

真假千金 (1955)
 

呆佬拜壽 (1956)

呆佬拜壽 (1956)

水滸傳:知取生辰綱 (1957)

紅孩兒水晶宮救母 (1959)

天倫鏡 (1960)
 

雪峰魔女 (1960)

雪峰魔女 (1960)

五毒白骨鞭 (1960)

五毒白骨鞭 (1960)

一命救全家 (1961)
 

魔犬追兇 (1961)

魔犬追兇 (1961)

臥龍山生死鬥 (1962)

臥龍山生死鬥 (1962)

萬劍之王 (1963)
 

萬劍之王 (1963)

李後主 (1968)