Display [English] [Big5]
You are currently displaying Big5
陳耀林(1)
Chan Yiu-Lam  ♂


黃飛鴻一棍伏三霸 (1953)

黃飛鴻一棍伏三霸 (1953)

黃飛鴻大戰雙門底 (1956)

黃飛鴻大戰雙門底 (1956)

黃飛鴻大戰雙門底 (1956)
 

黃飛鴻義救龍母廟 (1956)

黃飛鴻義救龍母廟 (1956)

黃飛鴻沙面伏神犬 (1956)

黃飛鴻大鬧花燈 (1956)

黃飛鴻火燒大沙頭 (1956)
 

黃飛鴻義救龍母廟 (1956)

黃飛鴻義救龍母廟 (1956)

黃飛鴻義救龍母廟 (1956)

黃飛鴻喋血馬鞍山 (1957)

十兄弟 (1959)
 

十兄弟怒海除魔 (1960)