Display [English] [Big5]
You are currently displaying Big5
悍匪 (1996)
The King of Robbery
Alias: 頭號通緝犯之人定勝天
Alias: Hong Kong Thug Life
地區: 香港
語言: 粵語 
院線: 新寶 
片種: 警匪 
級別: II B (香港) 
發布日期: 10/05/1996 - 10/24/1996
票房: HK $4,695,845.00
 
導演
  鍾少雄
 
編劇
  劉永健
  李保樟
 
動作設計
  錢嘉樂
 
監製
  陳志舜
 
 
演員
  任達華    
  張耀揚    
  李婉華(1)    
  魏駿傑    
  錢嘉樂    
  林保怡    
  陳少霞    
  姜皓文    
  白彪    
  余偉文    
  洪志成    
  趙國材    
  江富強    
  亞仔    
  小道    
  冼寶明    
  李世漢    
  蔡堅成    
 
出品公司
  三寶影業公司
 
發行公司
  新寶娛樂有限公司 (香港)
 
第一副導演
  李保樟
 
第二副導演
  羅道成
 
攝影指導
  黃寶文
 
第一組攝影
  黃寶文
  區邦國
 
第二組攝影
  姜國民
 
第三組攝影
  高佬偉
 
第四組攝影
  李保樟
 
燈光
  黃志明(2)
  李世漢
  亞恩
 
美術指導
  何志恆
 
服裝指導
  蔡彥文
 
化妝
  蔡彥菁
 
髮型
  鍾偉成(2)
 
道具
  何樹榮
 
剪接
  駿雨
 
配樂 (作曲)
  梁耀新
  梅少祈
 
出品人
  陳志明(1)
 
製作總監
  陳志明(1)
 
策劃
  郭小峰
 
統籌
  余偉文
 
製片
  冼寶明
 
製片主任
  李振才
 
特別視效
  立派創意有限公司
 
聲音後期製作室
  聲藝錄音室
 
語言
  香港