森林恩仇記
The Savage Land (1941)
Country: People's Republic of China
 
Director
  Griffin Yueh Feng
 
Script
  Griffin Yueh Feng
 
 
Cast
  Yuen Mei-Wan    
  Wang Yin (1)    
  Yan Fei (1)    
  Wang Zhu-You    
  Han Lan-Gen    
  Jiang Ming (1)    
  Tung Ngai    
  Zhang Zhi-Zhi    
  Kiang Sieu    
  Hong Jing-Ling    
 
Story
  Cao Yu (1)