鬼變
The Devil Behind (2016)
Country: People's Republic of China
Genre: Horror 
 
Directors
  Pu Hui
  Liu Huan-Huan
 
Script
  A Pu
 
 
Cast
  Xie Zi-Bin    
  Ma Guo-Xin    
  Zheng Xu-Dong    
  Long Sheng    
  Bi Hui    
  Luo Shi-Chang    
 
Production Manager
  Wang Zhen-Gang
  Xie Zi-Bin
 
Presenter
  Li Ling-Na
  Li Guan-Ming