You are currently displaying Big5
聊齋新編之畫皮新娘 (2016)
Ghost Story: Bride with Painted Skin
Alias: The Bride with Painted Skin
地區: 中國
片種: 恐佈  鬼 
 
導演
  摩撒利
 
編劇
  尚亞麗
  王文通
  張簫鶴
  深耀
 
監製
  牛朝陽
 
 
演員
  丁匯宇    
  殷果兒    
  徐千京    
  劉小奇    
  葉豪    
  陳嘉敏(1)    
  馮翰    
  郭亞菲    
  王笑天    
  蔡翱駿    
  郭濤    
 
 
執行導演
  蔡翱駿
 
副導演
  辛蕾
 
出品人
  尚亞麗   牛朝陽   尚相謙
 
製片
  尚亞麗