毒中毒
Toxic Poisoning (2016)
Originally : 戰赫圖阿拉
Country: People's Republic of China
Release Date: 07/29/2016
 
Director
  Cui Zhi-Min
 
Script
  Zou Dai-Feng
  Zheng Ning (2)
 
Producers
  Wang Ying-Qing
  Zhang Shu-Wen
  Sang Nai-Yu
 
 
Cast
  Sun Hai-Ying    
  Du Shuang-Yu    
  Yan Ni (3)    
  Sheng Shi-Tou    
  Li Xiao-Qiang (2)    
  Bao Zhen-Jiang    
  Yan Jun-Xi (2)    
 
 
 
Summary
 

Filmed in 2014.