衍香
The Sky in Hakka Earth Building (2014)
Country: People's Republic of China
Genre: Drama 
 
Director
  Zhang Hui (8)
 
Script
  Zhang Hui (8)
 
Producers
  Chui Cheung-Wan
  Hou Guang-Ming
 
 
Cast
  Na Ren-Hua    
  Ma Yuan (2)    
  Wang Jia (2)    
  Yan Ni (3)    
  He Miao    
  Zhang Hui (8)    
  Wang Dong-Jun    
  Zhao Rui-Yun    
  Niu Ben (1)    
 
Planning
  Zhang Hui-Jun (2)
 
Presenter
  Lai Dong-Ying
  Xie Xiao-Jing (2)