天地堯治河
Battle with Heaven and Earth (2013)
Country: People's Republic of China
Genre: Drama 
 
Director
  Zhang Xiang-Lin
 
Script
  Zhang Dao-Qing
 
 
Cast
  Li Meng-Nan    
  Wang Fang (1)    
  Wang De-Long (2)    
  Luo Ze-Li    
  Yu Long-Gang    
  Huang Jian-Yun    
  Huang Hui-Li