n2 (2016)
The Gigolo 2
a:
y: fy 
: H 
ŧO: III () 
Theatrical Run: 01/14/2016 - 02/06/2016
 
ɺt
 
 
 
t
  E(2) ... 󥨮p
  ͬ ... Monica
  Ll ... Dick
  ... Sushi
  Z ... s
  L_ ... Isabel
  ضW ... jDeal
  ӻ(1) ... Mona
  aX    
  𵵺    
  հ    
  __    
  y    
  Pg    
  Bs    
  ʰ    
  fp[    
  ش    
  Ls    
  PPP    
  \Q    
  }o    
  |    
  o (2)    
  Lz    
     
  x    
  cl    
  o    
  LH    
  Y    
  |    
  §ӻ    
  m    
  J    
     
     
  K~    
  o    
  }l    
  ºa    
  }ӹF    
  ftY    
  Hi    
     
  N    
  Qb    
     
  o    
  姸z    
  ੹@    
  ꩾ (2)    
  R    
  ģ (2)    
  cN    
  Ӥl    
  oY    
  ڪ    
  Ż(3)    
  o    
     
  ꮹŻ    
  U    
     
  ӬZ    
     
  Ѽz    
     
     
  Ax    
  w    
  ĬW    
  cR    
  Ŷi    
  dOB    
  (3)    
  ñL    
  Ӱ    
  ڶ    
  ~    
  JaT    
  B    
  ù    
  T    
  ]    
  P    
     
  ùӤ    
  ùaT    
  լ    
  ξ    
     
  ZK    
  Lźa    
  դZ    
  cЩy    
  §    
  ڻ    
  ̨    
     
     
  PY    
  B    
     
  d[    
     
     
     
  T(4)    
  ů    
  Q    
  Y    
  ʯ(1)    
  a    
  xK    
  [    
  tF    
  (3)    
  qo    
  ſP    
  y    
  C    
  H    
  E    
  Q    
  ±ll    
  P    
  ģ    
     
  Ĭn    
  |    
  }A    
     
  V    
 
s
  ùů
  R
 
  Pw
 
N
 
 
場記
  ¹z
 
O
  ŧӺ
 
化妝
 
  q
  f^
  d]
 
道具
  B
  (2)
 
 
  K
  ùx
  ^
  Ӯ
  ؼC
  Q
  }
  s(3)
 
SO
  GF
 
 
v
 
  d
 
  Bq
  Qa
 
ű
  źa
 
A
 
 
V
  ģj
  Ta
  Ӷ
 
ʻs
  yK
 
ƾɺt
 
  l{
 
  aP (2)
 
髮型
  BA
  R
 
  d
  }Va(2)
 
t
  ù
 
 
 
Summary
 

¦ó¥¨ûß(¦ó¯E¤å¹¢)¡A¤@¥NÀn¤ý¡A°µ¹Lºq¤â¡B©ú¬P¡C²{¦b«Ü¤Ö¤H¥s¥L°µÀn¤ý¡A¦h¼Æ¥s¥L°µûß­ô¡A§ó¦¬¤J«Ç®{§ÌDick(ªL¤lµ½¹¢) ¡C¦b¤@¦¸¹C¸¥¬£¹ï¤W¡Aûߥ©¹J²Ä¤@¦¸°Ñ¥[ªº¹qµø¥x¤T¥|½u©j¥JMonica (¤å³Í¬ÂConnie¹¢)¡CMonica¬ðµM®a¤¤¦³«æ¨Æ¡A­n¥ß¨è¦^¥h¡AûßÀ°¦£¥Î¤ô¤W¹q³æ¨®±aMonica¦^©¤¡AMonica·P¿E¦Ó¥B¹ïûߦ³¦n¦L¶H¡C Monica¦^®a«á±oª¾¥À¿Ë¯f±¡ÄY­«¡A»Ý­n¤@¤jµ§¿ú°µ¤â³N¡A¥u¦nÅ¥±q¦n©j©fSushi(Áéªö¿ªIris¹¢)ÄU¦Ó³B¤k¤U®ü¡CMonica²Ä¤@­Ó«È¤H´N¬O¤W¦¸¹C¸¥¬£¹ïªº·d¤âÀs¤Ö(±çÚZº¡¹¢)¡C¥i±¤Monica«O¦u¥j¦Ñ¡AÀs¤Ö¨Æ«áÁÙ°Û°IMonica¡A¥O¦o¨S¦³«È¸ô¡CMonica¨M©w¦VÀn¤ý«ô®v¾Ç°µÂû¡A§ó¶}©l¹ïû߰ʤF¯u·P±¡¡C¦ýûߨä¹ê¤@ª½¦³¤@­Ó¯µ±K¤k¦ñIsabel(ªL²ú¼_¹¢)¡Aû߬O²Ä¤@­Ó¥OIsabel¦³°ª¼éªº¨k¤H¡CÁöµM¤¬¬Û·RµÛ¹ï¤è¡A¦ý¤G¤H¦³¨óij¡AIsabelµ²±B«á¡A¤£¦A©¹¨Ó¡C Monica¾Çº¡®v«á±µ«È¡A¦ý¤ßÁÙ¬OÁ鱡®v¤÷ûß­ô¡CIsabel±B§·í¤Ñ¡AMonica¥D°Ê©Mûß°µ·R¡A¤G¤HÃö¨t¥Ñ®v®{Åܱ¡«Q¡C¥t¤@Ãä¡AMonica¦n©j©fSushi·Q©M±¡¤HDick¶R¼Ó¡A¨M©w±µ¨üÅܺA´I»¨¤jDeal­ô(¦óµØ¶W¹¢)©M©d¤lMona (±ç±Ó»ö¹¢)ªº4P»E·|¡A«oÂùÂù³Q­h«Ý­P¦º¡CMonica»PûߨM©w©M¤G¤H³ø¤³¡AMonica¤Ä¤Þ¤jDeal­ô¡A¦¨¥\´À¤G¤H³ø¤³¡C ûߨM©w©ñ±ó¤@¤Á¡A»PMonica¨ì¥~°ê¡A¤£¦A¦^¨Ó³o¬O«D¦a¡C¥i±¤Isabelªº¤V¤Òµo²{ûß»PIsabelªºÃö¨t¡A¦bMonica¤Û·QµÛ»Pûß±N·|¹LµÛ©¯ºÖ¤é¤l®É¡Aûß«o³B¨­¦MÀI¤§¦a¡K