愛情宅急便
Love, Home Emergency (2012)
Country: People's Republic of China
Genre: Short 
 
Director
  Teng Hua-Tao
 
Script
  Xi Zhong-Zhong
  An Zheng
 
 
Cast
  Duan Bowen    
  Vivi Xu Wei    
 
Executive Director
  Xi Zhong-Zhong