背影
Promise (2012)
Country: People's Republic of China
Language: Mandarin 
 
Director
  Pan Shi
 
Script
  Cheng Hui (2)
 
Producers
  Liu Feng (6)
  Zhang Xin-Hua
  Xu Nai-Hua
  Zhang Zhi-Liang
  Shao Xiao-Ting
  Dong Geng-Yun
 
 
Cast
  Wu Shui-Mei    
  Sun Hua-Ping    
  Xu Hui-Jun    
  Fang Yuan (5)    
 
Cinematographer
  Liu Yong-Hong
 
Production Manager
  Zhu Yi-Ce
  Liu Ning-Bo
 
Presenter
  Qiu Xiao-Chun
  Chen Zhi-An
 
Story
  Cheng Hui (2)